Nên dùng độ lệch chuẩn (SD) hay sai số chuẩn (SE) trong báo cáo

Mọi người tham khảo bài này của bên đại học Y để nắm thêm cách sử dụng 2 giá trị trên nhé. Cần thiết cho bạn nào làm khóa luận tốt nghiệp nhé.

http://www.ykhoa.net/baigiang/lamsangthongke/lstk01_SDhaySE.pdf

Advertisements