Thông báo về sự thay đổi địa chỉ hoạt động

Từ ngày hôm nay, các tài liệu sẽ được chuyển về trang chủ hoạt động của nhóm FVET tại địa chỉ: http://fvet.vn/tai-lieu/. Các bạn ghé thăm trang của nhóm FVET để cùng tham gia trao đổi về kiến thức chuyên môn nhé. Đăng ký thành viên tại địa chỉ: http://fvet.vn

Thành thật xin lỗi về sự bất tiện này cho các bạn.

Advertisements